Sito štampa na zaštitnoj opremi

Usluge » Sito štampa na zaštitnoj opremi

Sito štampa je još jedna od usluga koja se može raditi u kombinaciji sa vezom na tekstilu ili kao zamena vezu. Sito štampa spada u najkvalitetnije vrste štampe, dugotrajna je i otporna na veliki broj spoljnih uticaja. Sito štampa ostaje u punom kvalitetu čak i nakon većeg broja pranja tekstila. Ako se sito štampa radi u kombinaciji sa vezom ili kao samo sito štampa, usluga se posebno dogovara...