Vez na zaštitnoj odeći i tekstilu

Usluge » Vez na zaštitnoj odeći i tekstilu

Vez na zaštitnoj HTZ odeći, trikotaži i na svim vrstama tekstila. Vez se na tekstilu može raditi kao vez logoa i poruka na radnim odelima, vez logoa i poruka na trikotaži i slično. Kao dodatna usluga proizvodnji i prodaji zaštitne odeće, vez na tekstilu se posebno dogovara.

Vez na tekstilu, Vez na majicama, Vez logoa i Vez natpisa