Zaštitna HTZ odeća

Proizvodnja i prodaja zaštitne HTZ odeće BeogradZaštitna odeća i zaštitna oprema treba da zaštiti ili izoluje pojedinca od hemijskih, fizičkih i bioloških hazarda koji se mogu desiti u toku rada. Simptomi izlaganja nekim od opasnosti nisu uvek vidljivi, mnoge hemikalije predstavljaju nevidljive opasnosti bez upozorenja, a na poslovima koji se obavljaju na terenu i u radionicama, opasnost od povreda na radu je uvek prisutna.

Važno je da korisnici zaštitne odeće znaju da nijedna kombinacija zaštitne opreme i odeće nije u mogućnosti da ih štiti od svih opasnosti. Zaštitna odeća se mora koristiti u kombinaciji sa drugim zaštitnim metodama. Na primer, inspekcije i administrativne kontrole treba da ograniče kontakt radnika sa opasnim materijama, dok je zaštitna odeća i zaštitna oprema tu da spreči izlaganje opasnostima u slučaju incidenata.

Korišćenje neadekvatne zaštitne odeće može samo po sebi stvoriti značajne opasnosti, kao što su toplotni udar, fizičke povrede i psihološki stres, a pored toga i smanjenu sposobnost kretanja i komunikacije među radnicima. Uopšteno gledano, za svaku situaciju i delatnost zaštitnu opremu i zaštitnu HTZ odeću treba odabrati tako da obezbedi odgovarajući nivo zaštite.

Preterana zaštita, kao i nedovoljna zaštita može biti opasna. Zaštitno odelo, bilo da se radi o jednodelnom ili višedelnim kompletima, treba da omogući normalno funkcionisanje, kretanje i neometano obavljanje delatnosti. Specifičan dizajn odela može da obezbedi zaštitu od bioloških i hemijskih agenasa, čestica zračenja ili da pruži zaštitu od požara i udara struje i slično. Većina industrijske odeće spada u zaštitnu odeću.

Iz svog asortimana zaštitne HTZ odeće SM DIZAJN može ponuditi:

 • Zaštitna radna jednodelna HTZ odela (jednodelni radni kombinizoni klasični, sportski - letnji i zimski) 
 • Zaštitna dvodelna radna HTZ odela (pantalone i jakna - letnja i zimska)
 • Zaštitne radne HTZ jakne (letnje i zimske)
 • Zaštitne radne HTZ pantalone (pantalone sa i bez tregera, letnje i zimske)
 • Zaštitne HTZ prsluke (reporterski, gipsarski - letnji i zimski)
 • Zaštitne HTZ mantile za sve delatnosti
 • Trikotažu (majice - kratak i dug rukav, okrugli i V izrez)
 • Trikotažu (POLO majice - kratak i dug rukav)
 • Zaštitni HTZ kombinizon
  Zaštitni HTZ kombinizon
 • Zaštitni prsluk
  Zaštitni prsluk
 • Zaštitni prsluk
  Zaštitni prsluk
 • Zaštitni prsluk
  Zaštitni prsluk
 • Zaštitni prsluk
  Zaštitni prsluk
 • Zaštitno pododelo
  Zaštitno pododelo
 • Zaštitni kačket sa vezom
  Zaštitni kačket sa vezom

Preporučujemo
Poslednje dodato